Với sự sáng tạo và chất lượng sản phẩm tốt. Đến nay Cty Nguyên Phát đã và đang cộng tác: